Bounty. Дизайн подарочной упаковки


Bounty
Дизайн подарочной коробки для шоколадных конфет.

© Yaroslav Zheleznyakov
e-mail: y-zheleznyakov@ya.ru
О себе Проекты Дизайн
упаковки
Дизайн
логотипов